PÄIKE

sunny-day-landscape

Olukorras, kus fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia aina kallineb, on päikeseenergia kasutamine suurepärane võimalus kulusid alandada. Vastavalt vajadusele saame toota elektrit, soojendada vett, toota vesinikku jne. 

 

Päikeseenergia eelised:

·         Päikeseenergia on tasuta, praktiliselt ammendamatu ja saadav kõikjal.

·         Päikeseenergia on emissioonivaba ja tema tootmine ei ole mürarikas.

·         Kasutades päikeseenergiat, säästate raha.

·         Kõrgekvaliteedilistel tootmissüsteemidel on potensiaalne eluiga üle 30 aasta.